Nasza lokalizacja

Znajdź nas!

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Plan lekcji
obowiązuje od 05.02.2024
E-Dziennik
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja 2024/2025
Spacer po szkole

Świetlica

NASZE MOTTO:

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”
Janusz Korczak

Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego organizującą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla klas I-III. Zapewniamy wszechstronną opiekę dzieciom, które zostały powierzone nauczycielom: mgr Beacie Słowik, mgr Alicji Wiśniewskiej, mgr Grażynie Kotali i mgr Annie Szarysz.

Świetlica szkolna pracuje wg rocznego planu sporządzonego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tygodniowych haseł zgodnych z podstawą programową I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej.

Szczególną uwagę nauczyciele świetlicy przywiązują do rozwijania zainteresowań uczniów, rozszerzania ich wiedzy o otaczającym świecie oraz pogłębiania umiejętności przydatnych na co dzień. Ponadto nauczyciele wspierają uczniów z trudnościami edukacyjnymi oferując im pomoc w zrozumieniu i przyswojeniu wiadomości i umiejętności.

W świetlicy szkolnej stworzone są warunki do wypoczynku i relaksu, integracji z kolegami z innych klas oraz wzmacniania więzi koleżeńskich i zawierania przyjaźni.

Nauczyciele dbają o organizację czasu spędzanego w świetlicy, efektywnie go wykorzystują inspirując i ucząc uczniów właściwego spędzania wolnego czasu. Ponadto zapewniają odpowiednie warunki do odrabiania zadań domowych oraz organizują pomoc dla tych, którzy z zadaniami sobie nie radzą.

 W świetlicy szkolnej prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • „SPRAWNE RĘCE” - zajęcia plastyczno-techniczne rozwijające umiejętności manualne (malowanie farbami, rysowanie kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, klejenie, układanki, zabawy konstrukcyjne);
 • „KLUB MŁODEGO CZYTELNIKA” - zajęcia doskonalące umiejętności samodzielnego czytania oraz słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, poznawanie polskiej i zagranicznej literatury dla dzieci);
 • „WESOŁE NUTKI” - codzienne zabawy ze śpiewem (poznawanie piosenek dla dzieci oraz utworów wielkich kompozytorów);
 • „CO I JAK?” - zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości i umiejętności oraz zaspokajające ciekawość świata (czytanie fragmentów książek, encyklopedii, leksykonów, rozmowy kierowane, pogadanki, zabawy słowne i tematyczne, gry edukacyjne, proste doświadczenia i eksperymenty);

 • „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” - zajęcia ruchowe w sali i na świeżym powietrzu będące formą odreagowania napięć i odpoczynku po wytężonym wysiłku umysłowym;
 • „WIEM I UMIEM” - zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne i słowne, układanie puzzli);
 • „ POPRAWNIE MÓWIĘ I PISZĘ” - zajęcia rozwijające umiejętność ustnego i pisemnego wypowiadania się na określony temat (rozmowy kierowane, pogadanki, zabawy dydaktyczne o charakterze dopowiadania, redagowanie życzeń, rymowanek, krótkich opowiadań i bajek);
 • „CIEKAWE SPOTKANIA” - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, poznanie specyfiki pracy w określonym zawodzie;
 • „CZAS RELAKSU” - zajęcia relaksacyjne, w czasie których uczniowie poznają proste ćwiczenia odprężające, rozluźniające, zmniejszające stres oraz zwiększające wydajność umysłową.

Dodatkowo uczniowie:

 • uczestniczą w konkursach plastycznych i muzycznych organizowanych na terenie świetlicy,
 • kształtują postawy patriotyczne,
 • wdrażają właściwe nawyki higieniczne,
 • dbają o bezpieczeństwo swoje i innych na terenie szkoły i poza nią.

Mając na uwadze bezpieczne przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej od strony boiska został zamontowany wideodomofon, z którego mogą korzystać rodzice.
Nr telefonu: 18-447-21-04

Dokumenty:

Wydarzenia:


Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj. ...

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju
Miejskie Przedszkole nr 9

 Grota-Roweckiego 15, 33-300 Nowy Sącz
 18-442-01-17
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 www.siodemka.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.