Podsumowanie Sportowego Roku

W dniu  15.12.2016 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu odbyło się uroczyste podsumowanie Miejskiego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej za rok szkolny 2015/2016.

W tym uroczystym dniu w podsumowaniu udział wzięli zaproszeni goście - Radny Miasta Nowego Sącza Przewodniczący Komisji Sportu Mieczysław Gwiżdż, Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Józef Klimek jak również zaproszeni Dyrektorzy Szkół wraz z nauczycielami wychowania fizycznego.

W kategorii dziewcząt dziewczęta z naszej szkoły zajęły drugie miejsce, a chłopcy pierwsze.

Oto nagrodzone szkoły:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Dziewczęta):

1. miejsce - SP 21
2. miejsce - SP 7
3. miejsce - SP 15
4. miejsce - SP 18
5. miejsce - SP 20
6. miejsce - SP 3

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Chłopcy):

1. miejsce - SP 7
2. miejsce - SP 21
3. miejsce - SP 20
4. miejsce - SP 2
5. miejsce - SP 18
6. miejsce - SP 15

W następnej kolejności podsumowania wyróżnienia otrzymali nauczyciele, którzy swoim zaangażowaniem, pomocą, doświadczeniem, wsparciem i rada działają na rzecz dzieci i rozwój sportu szkolnego. Wsród wyróżnienionych nauczycieli szkół podstawowych znaleźli się nasi nauczyciele - Pani Elzbieta Maliszewska i Pan Jarosław Piszcz.