Akcja edukacyjna - oczyszczacze powietrza

W ramach akcji edukacyjnej dotyczącej dbania o środowisko, w oddziałach przedszkolnych przeprowadzono cykl zajęć o przyczynach zanieczyszczenia powietrza oraz sposobów jego oczyszczania i ochrony. Podczas uroczystego podsumowania  projektu, które odbyło się 11 października  2018 r. przedszkolaki zaprezentowały tematyczne przedstawienie „Pospieszmy na ratunek”.

Ogłoszono również wyniki konkursu plastyczno-literackiego. Wszystkie prace biorące udział w konkursie były na wysokim poziomie, dlatego też nagrodzono każdego uczestnika. Grupy wzbogaciły się o oczyszczacz powietrza, który został ufundowany przez Małopolski Urząd Marszałkowski.