Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

27 i 28 września klasy siódme i ósme naszej szkoły wzięły udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Uczy on zdrowego i mądrego stylu życia. Pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę naszych uczniów w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji oraz marzeń.