Staropolskim obyczajem: od świtu do zmierzchu życia – wycieczka, lekcja 4D

W środowy, pogodny ranek, końcem września klasa 4D udała się na zamek w Dębnie na żywą lekcję historii. Zamek ten to jedyny na terenie Małopolski zachowany zabytek architektury możnowładczej – rezydencjonalnej, wzniesiony w końcu XV wieku w miejscu wcześniejszych założeń z XIII i XIV wieku, fundacji Jakuba Dębińskiego herbu Odrowąż, Kasztelana Krakowskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego. Na całość założenia składają się 4 budynki skupione wokół trapezoidalnego dziedzińca, nakryte czterospadowymi dachami. Ale wróćmy do wycieczki…

Po przybyciu na miejsce, każda z osób została odpowiednio przebrana i zapoznała się z kulturą i wartościami sarmackimi oraz sposobami ich manifestowania na różnych etapach życia. Zaczęliśmy od chrztu przy studni na zamkowym dziedzińcu – uczestnicy w tej części poznali obrządek chrztu i przesądy z nim powiązane oraz dawne nazewnictwo dotyczące stopni pokrewieństwa w rodzinie.

Potem przeszliśmy do Sali Koncertowej – tu zostały  zaprezentowane zwyczaje związane ze zrękowinami i przygotowaniami do ślubu oraz legenda o Tarłównie, którą ojciec za miłość zakazaną do sługi zamurował w jednej ze ścian.

Chwilę później w Sali Rycerskiej byliśmy uczestnikami dwóch ceremonii ślubnych: dworskiej i chłopskiej. Zapoznano nas z zasadami dawnego savoir – vivre’u, a na chwilkę potem wszyscy zatańczyliśmy poloneza. Na koniec zwiedzania odbył się pogrzeb w Kaplicy – tutaj ukazano rolę śmierci w kulturze sarmackiej i wyjaśniono nam pojęcia: castrum doloris, „taniec śmierci”, portret trumienny oraz chorągiew nagrobna. 

To nie zepsuło nam jednak humorów i radośnie ruszyliśmy ku ostatniemu zadaniu. W części warsztatowej każdy z obecnych wykonał własne drzewo genealogiczne, by w pełni uzmysłowić sobie powiązania rodzinne. 

I tak czas naszego pobytu w malowniczej miejscowości Dębno dobiegł końca. Wszystko co dobre niestety szybko się kończy. Pozostaną jednak wspomnienia, wiadomości z lekcji oraz nasze drzewa genealogiczne. Oby więcej takich zajęć.

Piotr Kaleta