Nasza Niepodległa

W ramach Turnieju Szkół 2018 przeprowadzanego pod honorowym patronatem Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowego Sącza z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa nr 7 organizowała konkurs na scenariusz lekcji wychowawczej dla nauczycieli szkół podstawowych pod hasłem „Nasza Niepodległa”. Za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu odpowiedzialne były Panie: Joanna Długosz, Jolanta Łabuda i Lucyna Mirek.

5 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste rozdanie nagród, które ufundowane zostały przez Miasto Nowy Sącz i Spółdzielnię Pracy Piwniczanka.

Zgromadzonych nauczycieli – uczestników konkursu – w patriotyczny nastrój wprowadzili uczniowie klasy 4e: Michał Turczyński i Bartłomiej Wysowski, którzy pod opieką Pani Jolanty Łabudy przygotowali na tę okazję wiersze o tematyce wolności i niepodległości.

Wśród zaproszonych gości była Kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Pani Anna Wideł, która na zakończenie części oficjalnej wyraziła uznanie dla zaangażowania nauczycieli biorących udział w konkursie, zwracając uwagę na potrzebę wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz wzmacniania ich związku z małą ojczyzną.

W konkursie wzięło udział 21 nauczycieli z 10 szkół podstawowych. Nagrodzeni zostali*:
I miejsce: Maria Rams, Beata Szczypuła, SP nr 2
II miejsce: Małgorzata Janisz, SP nr 7
II miejsce: Joanna Mirek-Skoczeń, SP nr 15
wyróżnienie: Halina Klimek, SP nr 20, Jolanta Łabuda, SP nr 7

*Nagrodzone scenariusze zostały zamieszczone w publikacji pokonkursowej.