Nasza wyprawa do Egiptu – czyli spotkanie uczniów klasy VIa z dyplomatą

W listopadzie odwiedził nas pracownik ambasady polskiej w Egipcie – pan Karol Leśniak. Na początku dowiedzieliśmy się trochę o geografii Egiptu. Egipt jest krajem pustynnym. Większość miast jest albo w delcie Nilu, albo na wybrzeżu. Później rozmawialiśmy o historii starożytnej tego kraju. Egipt jest jednym z najstarszych krajów świata! Egipcjanie byli bardzo rozwiniętą cywilizacją. Wymyślili własne pismo oraz budowali wspaniałe budowle. Piramida Cheopsa była kiedyś najwyższą budowlą na świecie.

Następnie przeszliśmy do arabskiej historii kraju. Kair – stolica Egiptu jest nazywany miastem tysiąca minaretów. W mieście jest pełno meczetów i suków (targów). Najciekawsze jednak było doświadczenie z językiem arabskim. Pan Karol pisał nasze imiona po arabsku. Dowiedzieliśmy się także, że cyfry arabskie wyglądają inaczej niż nasze. To była niesamowita lekcja!

Antek Chwastek