Festiwal Młodych Talentów klas I-III

1Jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu, odbył się już XVII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów klas I-III. W festiwalu wzięli udział uczniowie z 7 nowosądeckich szkół podstawowych tj.: Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii św. Heleny, SP nr 3, 7, 8, 9, 16 i 18. Był on rozgrywany w 5 kategoriach: śpiew z akompaniamentem, gra na instrumencie, taniec zespołowy, taniec indywidualny oraz kategoria plastyczna.

Nasi uczniowie wspaniale się zaprezentowali i uzyskali uznanie jury, zdobywając wysokie miejsca.