Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału „0”

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału „0”  Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu w roku szkolnym 2017/2018 jest zamieszczona na tablicach ogłoszeń na terenie placówki.

Do dnia 9 czerwca 2017 r. obligatoryjne jest potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu – oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Druk oświadczenia – załącznik nr 2, do pobrania na stronie internetowej szkoły lub sekretariacie szkoły.