Owoce i warzywa w szkole

warzywaW bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie uczestniczyła w programie „Owoce i warzywa w szkole”, skierowanym do uczniów klas 0 i I-III.

Program ten miał na celu ukształtowanie trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom porcji owocowo – warzywnych oraz specjalne działania edukacyjne, promujące zdrową dietę i zdrowy styl życia.

W klasach podejmowane były działania o charakterze edukacyjnym, wzbogacającym wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych. W ramach tych zajęć odbyły się pogadanki, prelekcje, rozmowy z p. pielęgniarką, wycieczki do sadu i ogrodu, wycieczki do gospodarstw agroturystycznych oraz różne zabawy kulinarne (np. „Zdrowe śniadanie”., „Robimy sałatki owocowo – warzywne”, „Kanapki smaczne i zdrowe” itp.). W realizację w/w programu włączyła się „Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu,  udostępniając dodatkowo i nieodpłatnie  warzywa i owoce, jak też sponsorowała część nagród w konkursie.

Zdrowy styl życia i aktywność fizyczna są propagowane przez nas przez cały rok. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w ramach zajęć w zabawach sportowych, zawodach, ćwiczeniach ogólnorozwojowych.

Ponadto uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno – literackim, pod hasłem: „Owoce i warzywa zjadaj, zdrowy organizm posiadaj!”. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiło ponad 50 uczniów z klas młodszych. W klasach i na korytarzu szkolnym były wykonywane gazetki tematyczne i wystawki prac uczniów.

Najciekawsze prace plastyczne i hasła propagujące zdrowy styl życia zamieszczamy poniżej: