Twoja krew - moje życie

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej w ramach polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Akcja ma na celu obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi i kształtowaniem postaw prospołecznych wśród uczniów.

Wobec powyższego zostaną przeprowadzone zajęcia (2-3) w klasach szóstych  z zakresu honorowego krwiodawstwa.

Dzięki zwiększeniu poziomu wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa wśród uczniów być może w przyszłości powiększą oni grupę Honorowych Dawców Krwi.

Osobą odpowiedzialną za organizację w/w akcji na terenie naszej szkoły jest pani Bożena Ryba.