Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dnia 7 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. Zwyciężczynią, a zarazem  Przewodniczącą SU została Julia Tokarz z klasy 6e, jej zastępcy to Katarzyna Stańczykowska z klasy 6c i Julia Tucznio z klasy 6d. Skarbnikem SU została Nikola Gągola z klasy 4e.

Pozostali kandydujący do SU będą pomagali działając w sekcji organizacyjnej, charytatywnej i dekoracyjnej.

                                                                                                                     Gratulujemy!