Stypendium za wyniki w nauce

Stypendium za wyniki w nauce będzie wypłacane w sekretariacie szkoły w dniach: 24.06.2021 r. (czwartek) w godz. 8:30 - 13:00 i 25.06.2021 r. (piątek) w godz. 8:30 - 13:00.

Po odbiór stypendium należy zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym