Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - dnia 1 września br. (wtorek), Msza św. - 31 sierpnia br. (poniedziałek)

W trybie stacjonarnym dla klas 0, I, IV, VII

  1. Duża sala gimnastyczna A
    Godzina:
  1. Mała sala gimnastyczna B
    Godzina:

W trybie zdalnym dla klas II, III, V, VI, VIII – godziny ustalają wychowawcy w przedziale czasowym od godziny 11:00 do 14:00 po wcześniejszym przekazaniu informacji za pomocą e-dziennika.

Informacje dodatkowe: