Rower Pomaga

Fundacja ekologiczna „Arka” z okazji Dnia Czystego Powietrza  przeprowadziła w naszej szkole warsztaty ekologiczne w klasach 2b i 2e. Dzieci zapoznały się ze sposobami emisji  zanieczyszczeń do środowiska oraz możliwościami zapobiegania temu zjawisku.

W ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Zabawa i edukacja w zdrowej atmosferze” Nowy Sącz przystąpił do akcji „Rower Pomaga”. Uczniowie z klasy 3c z wych. panią Martą Marcinowską wzięli udział w happeningu na rynku naszego miasta a Monika Budai wylosowała główną nagrodę, jaką był rower przekonujący do ekologicznego podróżowania. Gratulujemy i namawiamy do ekologicznych refleksji.