Nasza lokalizacja

Znajdź nas!

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Plan lekcji
obowiązuje od 20.09.2021
E-Dziennik
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja 2021/2022
Spacer po szkole

Ponowne uruchomienie funkcjonowania szkoły w zakresie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Kategoria: Aktualności
 • Opublikowano: piątek, 22 maj 2020 16:06

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęliśmy decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów od dnia 25 maja 2020 r.

Zasady ogólne

 1. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 2. Wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom oraz dzieciom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min.1,5 m.
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 5. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej będzie przeprowadzany po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

Zasady obowiązujące rodziców

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 Zachowanie higieny w trakcie zajęć

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Zapewnienia się pracownikom oraz dzieciom dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Osoby prowadzące zajęcia w miarę możliwości powinni używać osłony nosa i ust oraz powinny poinformować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 6. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 8. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 9. Regularnie dezynfekować często użytkowane powierzchnie użytkowe, sprzęt do rehabilitacji. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników
 10. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.

Podpisał:
Dyrektor szkoły
Mariusz Horowski

Druk do pobrania i uzupełnienia oraz dostarczenia do szkoły w dniu 25.05.2020 r. -  Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.

Kalendarz

Brak wydarzeń

Jak zalogować się do e-dziennika

Certyfikaty


O egzaminie Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ...

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju
Miejskie Przedszkole nr 9

 Grota-Roweckiego 15, 33-300 Nowy Sącz
 18-442-01-17
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 www.siodemka.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.