Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w klasie VII

Harmonogram naboru do klas dwujęzycznych na rok szkolny 2021/2022

  1. Składanie wniosków o przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego | do 19 marca 2021 r.
  2. Uzupełnianie składania wniosków do postępowania rekrutacyjnego | do 21 maja 2021 r.
  3. Weryfikacja wniosków | 24-25 marca 2021 r.
  4. Test predyspozycji językowych | 31 maja 2021 r.
  5. Ogłoszenie wyników testu predyspozycji językowych | do 7 czerwca 2021 r.
  6. Rekrutacja uzupełniająca | 8-11 czerwca 2021 r.
  7. Wyniki rekrutacji uzupełniającej | 14 czerwca 2021 r.
  8. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas dwujęzycznych | do 23 czerwca 2021 r.

Informacje:

Dokumenty niezbędne do zapisu: