Warsztaty profilaktyczne

11 marca 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla ósmoklasistów i gimnazjalistów. Zajęcia prowadzili specjaliści działający w fundacji SNAP. Celem spotkania była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży, czyli zapobieganie zachowaniom takim jak: picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków i dopalaczy, stosowanie agresji, zaburzenia depresyjne. Działania były nakierowane na wzmocnienie czynników chroniących przed podejmowaniem takich zachowań.

Prowadzący zrealizowali profesjonalny program zajęć i stworzyli fantastyczną atmosferę, co przyczyniło się do wzbudzenia wśród słuchaczy zainteresowania tematem.

Nad przebiegiem i organizacją spotkania czuwała pani pedagog Zofia Woźniakiewicz.