Podsumowanie sukcesów uczniów w konkursach humanistycznych w roku szkolnym 2017/2018 w klasach IV-VII

Michał Turczyński (4e) – III miejsce
Joanna Jabłońska (4f) – wyróżnienie
Hanna Wąsowicz (Va) – wyróżnienie
Anna Kalina (Ve) – wyróżnienie

I miejsce – Olga Jermakowicz (VIe) - awans do etapu powiatowego
II miejsce – Pailina Majowska (Va)
III miejsce – Kamila Juda (VIe)
IV miejsce – Oliwia Cempa (Vb)

Szkołę reprezentowali: Aleksandra Dziubanowska (VIa), Bartosz Mółka (VIa)

Szkołę reprezentowali: Martyna Skibiak (Ve), Marta Płuchowska (IVd), Bartek Wysowski (IVe), Krystyna Ruchała (IVe)

V miejsce: Aleksandra Dziubanowska (VIa), Julia Batiuszczak (VIa)

  1. Monika Brattig (VIIe)
  2. Olga Jermakowicz (VIe)
  3. Julia Tucznio (VIId)

W I etapie bardzo dobre miejsca zdobyli: Adam Kałużny (kategoria: literatura J. Flanagana) oraz Aniela Borkowska (kategoria: literatura C.S.Lewisa).

W etapie II Adam Kałużny zajął II miejsce w skali kraju

Do konkursu w SP18 zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Klasy I-III: Nikola Ruman (IIIe), Krzysztof Olchawa (IIIe), Emilia Piękoś (IIId), Natalia Szarek (IIId), Bartosz Komurkiewicz (IIIa)

Klasy IV-VII: Maja Koszkul (IVe), Bartłomiej Wysowski (IVe), Mikołaj Turek (Va), Magdalena Szczerba (Vb), Aleksandra Dziubanowska (VIa)

III miejsce – Wiktoria Kopacz – 6d

Wyróżnienia: Julia Martuszewska – 5b, Adriana Głąb – 5c, Bartłomiej Wysowski – 4e, Kacper Wojsław – 7b, Oliwia Olesiak – 4a