Młode bobry

Dnia 9 listopada młodzież naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział w XI Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”. Wśród uczestników znalazło się 5 uczniów: Hanna Jermakowicz, Olga Jermakowicz, Maciej Wąsowicz (wszycy kl. 5e), Kacper Ślęzak (kl. 6d) i Cezary Rosiński (kl. 6b). Udział w Konkursie był doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i praktycznych umiejętności informatycznych. Ponadto stworzył okazję do bezpośredniej rywalizacji uczestników ze sobą oraz z uczniami z innych szkół polskich i europejskich.

Konkurs Bóbr z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej został zainicjowany w roku 2004 na Litwie, na wzór Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Jest przeprowadzany raz w roku, jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajów.

Jego głównym celem pozostaje rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów, na wszystkich etapach edukacyjnych. Umiejętność posługiwania się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie lub wykonaniu innych czynności, za pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania.

Oficjalne wyniku zostaną podane za ok. 4 tygodnie.

Paweł Tarko