Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodniczący

Jakub Mółka
kontakt: 534-100-606

Zastępca przewodniczącego

Renata Janus

Skarbnik

Monika Kogut-Nieć

Sekretarz

Agata Waśko

Członkowie

Sebastian Borkowski
Agata Fyda
Adam Płaneta
Beata Kocoń

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu
Bank BGŻ: 48 2030 0045 1110 0000 0174 6890

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 20 zł
- płatna do dnia 30 listopada 2020 r.