Broszury informacyjne nt. różnych zagrożeń

Broszura informacyjna "Zasady postępowania na wypadek różnych zagrożeń" została opracowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza. Jej zasadniczym celem jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu przeciwdziałania i właściwego zachowania się na wypadek zaistnienia różnych zagrożeń w tym również tych o charakterze kryzysowym. Ponadto broszura zawiera informacje związane ze sposobem udzielenia pierwszej pomocy oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Broszura informacyjna "W trosce o Twoje bezpieczeństwo" została opracowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza. Treści broszury odwołują się współczesnych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. W broszurze zawarte są między innymi informację dotyczące sposobu postępowania w czasie wystąpienia zjawiska powodzi, właściwego alarmowania służb o zaistniałym zdarzeniu, oraz o sposobach działania cyberprzestępców oraz o metodach przeciwdziałania im.

"Ewakuacja: jak się zachować?" Odpowiada na to ulotka opracowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.