Nabór kandydatów do oddziału dwujęzycznego w klasie VII na rok szkolny 2020 / 2021

Harmonogram naboru do klas dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021

  1. Składanie wniosków o przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego | do 20 marca 2020 r.
  2. Weryfikacja wniosków | 23-25 marca 2020 r.
  3. Test predyspozycji językowych | 31 marca 2020 r.
  4. Ogłoszenie wyników testu predyspozycji językowych | do 6 kwietnia 2020 r.
  5. Rekrutacja uzupełniająca | 7-17 kwietnia 2020 r.
  6. Wyniki rekrutacji uzupełniającej | 20 kwietnia 2020 r.
  7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas dwujęzycznych | do 26 czerwca 2020 r.

Informacje:

Dokumenty niezbędne do zapisu: