8A 8A - klasa dwujęzyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 wos LI 10 w.f-1/2 UA sgA   w.f-1/2 UA sgB
w.f-2/2 ME sgA
 
2 8:00- 8:45 j.pol. JE 10 geografia MG 10 w.f-2/2 ME sgB w.f-1/2 UA sgB
w.f-2/2 ME sgA
 
3 8:50- 9:35 biologia JS 10 j.pol. JE 10 w.f-1/2 UA sgA
w.f-2/2 ME sgB
matem. By 10 historia EW 17
4 9:40-10:25 e_dla_bezp KH 10 j.niemiecki-1/2 KC 10
j.niemiecki-2/2 KZ D
informatyka-1/2 TP C
j.niemiecki-2/2 KZ D
chemia BL 10 j.ang.-1/2 Dy 17
informatyka-2/2 TP C
5 10:30-11:15 fizyka ZO 10 chemia BL 10 matem. By 10 fizyka ZO 10 j.pol. JE 17
6 11:30-12:15 religia Ry 10 historia EW 10 wos LI 10 zaj. wych. BR 10 j.pol. JE 17
7 12:30-13:15 matem. By 10 j.ang.-1/2 Dy D
j.ang.-2/2 CR 10
j.pol. JE 10 j.ang.-1/2 Dy 26
j.ang.-2/2 CR D
j.niemiecki-1/2 KC 26
j.ang.-2/2 CR 25
8 13:20-14:05 j.ang.-1/2 Dy 10
j.ang.-2/2 CR 26
  G. dyr. JE 10 j.ang.-1/2 Dy 26
j.ang.-2/2 CR D
matem. By 17
9 14:10-14:55         religia Ry 17
Obowiązuje od: 17.05.2021
Drukuj plan
wygenerowano 09.06.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum