Pracownicy szkoły

Dyrekcja

Mariusz Horowski - Dyrektor
Anita Aleksander-Basiaga - Zastępca dyrektora
Renata Komurkiewicz - Zastępca dyrektora
Danuta Bojarczuk - Zastępca dyrektora

Oddziały przedszkolne

Agata Janisz
Anna Szarysz

Edukacja wczesoszkolna

Małgorzata Czerny-Ostrowska
Joanna Czwakiel
Anna Gnutek
Elżbieta Guziec
Marzena Legutko
Aneta Liber-Dębicka
Marta Marcinowska
Katarzyna Matykiewicz-Mleczko
Agnieszka Mikulec
Beata Lorek
Małgorzata Salamon
Anna Wojtylak

Religia

Edyta Bacia
Joanna Długosz
ks. Stanisław Juruś
Piotr Kaleta
Marta Ryżak

Język polski

Stanisława Chlipała
Małgorzata Janisz
Ewa Jurkiewicz-Waśko
Iwona Król
Jolanta Łabuda
Urszula Sarota
Agnieszka Wąsowicz
Dorota Żurek

Język angielski

Kamila Cichorczyk
Monika Czoch
Alicja Dyrek
Marta Knop-Skoczeń
Dorota Leszczyńska
Małgorzata Lis
Katarzyna Łopatka
Marzena Sommer
Małgorzata Treit

Język niemiecki

Monika Krzeszowska
Edyta Kwiatkowska

Muzyka

Edyta Bacia
Jadwiga Fiut

Plastyka

Krzysztof Bojarczuk
Marek Pawłowski
Monika Wierzbicka

Historia i społeczeństwo, Historia

Dorota Damian
Piotr Kaleta
Dorota Kulig
Katarzyna Popiela
Elżbieta Wańczyk

Wiedza o społeczeństwie

Marta Liber
Elżbieta Wańczyk

Przyroda

Anita Aleksander-Basiaga
Iwona Gościej
Mariusz Horowski
Bożena Ryba

Geografia

Małgorzata Gargula
Janusz Kikla
Maria Kłapsa
Bożena Ryba

Biologia

Anita Aleksander-Basiaga
Iwona Gościej
Joanna Sosnowska
Joanna Wójtowicz

Chemia

Lidia Jurek
Bożena Lupa

Fizyka

Bożena Kwitowska
Kinga Zwolenik

Matematyka

Renata Byrczek
Barbara Cisowska
Wiesława Górka
Lidia Jurek
Bogdan Piasecki
Hanna Radecka
Agata Rzońca
Kinga Zwolenik

Zajęcia komputerowe, Informatyka

Krzysztof Bojarczuk
Janusz Kikla
Renata Komurkiewicz
Piotr Kucharski
Iwona Pruszyńska-Haluch
Paweł Tarko

Zajęcia techniczne, Technika

Marek Pawłowski

Wychowanie fizyczne

Bartłomiej Damasiewicz
Elżbieta Kmieć-Strzelec
Elżbieta Maliszewska
Jarosław Piszcz
Adam Strzelec
Krzysztof Usarek

Edukacja dla bezpieczeństwa

Piotr Kucharski

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Popiela
Bożena Ryba

Pedagog

Beata Górszczyk
Zofia Woźniakiewicz

Biblioteka

Lucyna Mirek
Elżbieta Siemieniewska-Kubiak

Świetlica

Joanna Czwakiel
Grażyna Kotala
Beata Słowik
Alicja Wiśniewska

Administracja

Donata Filipowicz - Sekretarz
Dorota Cięciel - Sekretarz
Danuta Kamińskia - Główny księgowy
Ewa Bochenek - Samodzielny referent ds. kadr i płac
Przemysław Stawiasz - Samodzielny referent ds. kadr i płac 

Obsługa

Władysław Cabała
Katarzyna Janus
Danuta Jędrusik
Halina Kożuch
Beata Mudyna
Małgorzata Szczygieł
Edward Wiśniowski