Oferta edukacyjna szkoły


Zaufaj naszej kompetencji i doświadczeniu
- a Twoje dziecko będzie szczęśliwe.

 

Szkoła Podstawowa nr 7 

im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu

 

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę:

Realizujemy autorskie programy nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami.

Stosujemy najnowsze techniki i metody pracy.

Rozwijamy zdolności i zainteresowania.

Zapewniamy bezpieczny pobyt uczniów na terenie szkoły.

Dbamy o uczniów z trudnościami w nauce.

Pielęgnujemy tradycję i zwyczaje.

Prowadzimy naukę języka angielskiego od pierwszej klasy.

Oferujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne:
 • koło humanistyczne,
 • koło matematyczne,
 • koło historyczne,
 • koło języka niemieckiego
 • koło języka angielskiego,
 • koło informatyczne
 • koło origami
 • warsztaty muzyczno - teatralne,
 • warsztaty fotograficzne,
 • chór szkolny,
 • koło przyrodnicze,
 • koło plastyczne
 • kółko recytatorskie
 • klub małego sportowca
 • SKS
 • klub ekologa-turysty
 • koło form użytkowych

Baza dydaktyczna szkoły

 • wielofunkcyjne boisko sportowe
 • dwie sale gimnastyczne i salka do gimnastyki korekcyjnej
 • biblioteka i czytelnia multimedialna
 • pracownia komputerowa
 • świetlica
 • stołówka
 • harcówka
 • sklepik szkolny
 • 20 sal lekcyjnych

Zapewniamy:

 • edukację na najwyższym poziomie, pozwalającą kontynuować naukę w renomowanych szkołach ponadpodstawowych
 • indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności
 • bezpieczeństwo - monitoring na terenie szkoły
 • wirtualny świat pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
 • multimedialną czytelnię
 • ciekawe wycieczki krajoznawcze i wyjścia do kin, teatrów, muzeów
 • przyjazny pobyt w świetlicy
 • stałą opiekę pedagoga szkolnego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy
 • gorący posiłek w szkolnej stołówce
 • opiekę medyczną pani pielęgniarki
 • możliwość uczestniczenia w konkursach i olimpiadach z różnych dziedzin
 • zajęcia reedukacyjne

Do tradycji Naszej Szkoły należy organizowanie imprez stałych:

 • Pasowanie uczniów klas I
 • zabawy andrzejkowe
 • bal karnawałowy
 • mikołajki
 • zawody sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły
 • wigilijki klasowe
 • jasełka
 • Święto Babci i Dziadka
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Dziecka
 • klasowe i szkolne turnieje wiedzy i umiejętności
 • Święto Szkoły
 • Dzień Gimnazjalisty - prezentacja ofert przez gimnazja dla uczniów klas VI

Bierzemy czynny udział w uroczystościach i imprezach artystyczno-edukacyjnych organizowanych na terenie szkoły i miasta:

 • apelach
 • inscenizacjach teatralnych
 • koncertach
 • festynach
 • konkursach

Współpracujemy ze środowiskiem pozaszkolnym mając na uwadze rozwój zdolności i zainteresowań naszych dzieci lub pomoc w nauce:

 • zajęcia edukacyjne w Pałacu Młodzieży i w Muzeum Okręgowym
 • nauka tańca w Formacji Tańca Nowoczesnego "ADeeM"
 • bezpłatne korepetycje udzielane przez wolontariuszy Stowarzyszenia SURSUM CORDA na terenie naszej szkoły
 • spotkania literackie organizowane przez Bibliotekę Publiczną - Oddział dla dzieci
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • wizyty w miejscach użyteczności publicznej
 • organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych
 • wyjścia do kin, teatru, muzeów