Biblioteka

Motto:
Są książki, które się czyta. 
Są książki, które się pochłania.
Są książki, które pochłaniają czytającego.

M. Pruszkowska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek: 7.30 – 16.30
Środa: 7.30 – 9.40 (dzień wewnętrzny)
Czwartek: 7.30 – 16.30
Piątek: 7.30 – 15.30

Pracownicy biblioteki:

mgr Elżbieta Siemieniewska-Kubiak
mgr Lucyna Mirek

Początki działalności biblioteki sięgają roku 1948. Szkoła nosiła wówczas imię św. Elżbiety. Z tego czasu zachowało się wiele książek, a nawet możemy się poszczycić egzemplarzami sprzed 1900 roku.

Obecny księgozbiór liczy ok. 14 876 woluminów i jest systematycznie wzbogacany drogą zakupów i darów od czytelników. Mamy w posiadaniu dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze.

Dokumenty piśmiennicze:

Dokumnety niepiśmiennicze: 

W bibliotece uczniowie znajdują nie tylko dobrą książkę, ale i fachową pomoc w przygotowaniu referatu czy innej pracy domowej. W bibliotece pod opieką p. mgr E. Siemieniewskiej-Kubiak i mgr L. Mirek działa Klub Miłośników Książki. 
Członkowie Klubu organizują dla swoich kolegów i koleżanek wieczorki literackie na których wspólnie czytają książki, dzielą się literackimi doświadczeniami. Uczestniczą również w spotkaniach literackich organizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną – Oddział Dla Dzieci. 
Ponadto poznają pracę bibliotekarza „od kuchni”. Podpatrują, a potem pomagają w pieczętowaniu i oprawianiu nowych książek, naprawianiu zniszczonych i starych; troszczą się o aktualizację gazetek w bibliotece.
Od października 2007r. w bibliotece funkcjonuje pracownia ICIM .
Dostępnych jest 5 stanowisk komputerowych, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne: Encyklopedia PWN, Wielki multimedialny atlas świata PWN, Słowniki języka polskiego. Uczniowie oraz pracownicy szkoły mogą wyszukiwać informacje w Interneciei i korzystać z zainstalowanych programów w celach edukacyjnych na zasadach określonych w regulaminie.

Pracownicy biblioteki zapewniają również opiekę uczniom oczekującym na zajęcia lub nie mogącym brać udziału w lekcjach wychowania fizycznego, czy religii.